V
ýstavní a pracovní výsledky
Actions(show and working test )

2012

2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Next
 •  28.1.MVP Trenčín, Judge:
  Denise Black Petrs -
  Lindridge Icon -
   
 • 7.1. NVP Brno, Judge : Ing.Z.Antonovič
  Backhills I Like It - Excellent I, Best veteran
  Denise Black Petrs - Excellent I, CAJC
  Amber Black Petrs - Excellent I, CAC
  Xman Black Petrs - Excellent I, CAC